Voksensorggrupper i Solrød

Målgruppen er voksne, der har mistet et nærtstående familiemedlem ved dødsfald.
Der er et maks på 6 personer i grupperne, for at få tid til at alle kan få taletid.
Sorggrupperne samles hver anden torsdag fra 18:00 – 21:00
Grupperne ledes af Heidi Adrian og Leif Ellerbek
Kontakt Leif Ellerbek tlf. 5115 1354
Gruppen blev oprettet i 1993