Voksensorggruppe Karlslunde Strand

Målgruppen er voksne, der har mistet et nærtstående familiemedlem ved dødsfald.
Der er et maks på 5 personer i gruppen, for at få tid til at alle kan få taletid.
Sorggruppen samles i ulige uger torsdage fra 18:30 – 21:00
Gruppen ledes af Hanne Daugaard og Astrid Pedersen
Kontakt Astrid Pedersen tlf. 5133 2146 
Gruppen blev oprettet i 2014