Ungesorggruppe i Solrød

Målgruppen er unge i alderen 18 – 30 år, der har mistet et nærtstående familiemedlem.
Vi har sat et maks på 6 personer i en gruppe, for at få tid til at alle kan få taletid.
Gruppen samles hver anden tirsdag fra 17.00 – 19:30
Gruppen ledes af Ole Eriksen og Leif Ellerbek
Kontakt Leif Ellerbek tlf. 5115 1354
Gruppen blev oprettet i 2013